Hapro Jobb og Karriere

En av norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering – nå i ny drakt.

Hapro Jobb og Karriere er en leverandør av kompetanse og tjenester innenfor jobb, arbeidsliv, organisasjon og ledelse. I forbindelse med nytt navn, har de nå fått pusset opp og utvidet sin helhetlige profil. Vi har også stått for design og utvikling av deres nye webside!

Kunde Hapro Jobb og Karriere
Tjenester: Visuell identitet, webside

Elementet brukes som et fokuspunkt for å fremheve informasjon.

Som supplement til typografienbenyttes ikoner som sier noe om Hapro Jobb og Karrieres generelle verdier og/tjenester.

Powerpoint presentasjon