Tintgjengen på kontoret
Foto: B.T Stokke

Ikke mange,
men mangfoldige!

Tint kommunikasjon er Hadelands ledende designbyrå med solid kompetanse og erfaring innen grafisk design, rådgivning, profilering og trykksakproduksjon.

Vi kan hjelpe deg med

Idé- og konseptutvikling
Logo og profil
Webdesign
Grafisk design

Sosiale medier
Navneutvikling
Trykk og ferdiggjøring
Profileringsartikler og skilt

Utvalgte kunder

EiendomsMegler1
TROX Auranor
Fresenius Kabi
Røysumtunet
Gjensidige
EasyAccess
NCE Raufoss
Ny Bolig Hadeland
Spesialverktøy
Kameo

Lunner Almenning
Ethos Bemanning
Hapro
ePlast

Mohagen Bil
Hadelandshagen
Glasslåven Kunstsenter
SpareBank1
Geelmuyden Kiese
Harestua Auto

Samarbeidspartnere

Vi har gode samarbeidspartnere som blant annet utviklere, fotografer, tekstforfattere, oversettere, produsenter av profilartikler, skilt- og markedsmateriell. Med andre ord er vi godt rustet til å levere løsninger på det meste slik at du når din målgruppe!

Referanser

«God service, profesjonalitet, hurtighet og kreativitet var viktige kriterier ved vårt valg av Tint kommunikasjon som samarbeidspartner.»

Terje Heggen, EiendomsMegler 1 Hadeland

«Vi har veldig god erfaring med Tint, det er et profesjonelt og kreativt kommunikasjonshus som kan bidra med løsninger for både store og små bedrifter.»

Dagfinn Edvardsen, Hadelandshagen

«Vi har valgt Tint kommunikasjon som samarbeidspartner da vi opplever de som svært kompetente innen de tjenestene de leverer. Vi har erfart de som innovative, fleksible og løsningsorienterte. De har vært en god rådgiver for oss på mange områder!»

Cecilie Svanberg Alm, Hapro Jobb og Karriere AS

«Vi valgte Tint kommunikasjon som samarbeidspartner på bakgrunn av kompetanse, nærhet og ikke minst fleksibilitet. Tints ansatte er engasjerte og løsningsorienterte, noe som er svært viktig for oss.»

Torunn Lismoen, TROX Auranor

Grafisk design og webdesign
Foto: B.T Stokke
grafisk design
Foto: B.T Stokke

Vi kan hjelpe deg fra konsept til ferdig produkt.

Ta kontakt!