Hadelandskonferansen 2019

Arrangør: Hadelandshagen

Hadelandskonferansen arrangeres hvert år, og har vært en stor suksess helt siden oppstarten i 2011. Konferansen skal både inspirere og fungere som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

Vi har stått for konferansens visuelle identitet. Det er viktig for oss at de visuelle elementene som benyttes står godt til hverandre slik at Hadelandskonferansens identitet forblir intakt. Dette gjelder alt fra logo, fargepalett, illustrasjoner, profilmateriell for ulike plattformer, til scenedekor.

Kunde Hadelandshagen
Tjenester: Visuell identitet, grafisk design, SoMe,