Hadelandskonferansen

Arrangør: Hadelandshagen

Hadelandskonferansen arrangeres hvert år, og har vært en stor suksess helt siden oppstarten i 2011. Konferansen skal både inspirere og fungere som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

Vi har stått for konferansens visuelle identitet. Her var det viktig for oss at alle de visuelle elementene som skulle benyttes sto godt til hverandre slik at Hadelandskonferansens identitet forble intakt. Dette gjaldt alt fra logo, fargepalett, illustrasjoner, profilmateriell for ulike plattformer, til scenedekor og blomster.

Kunde Hadelandshagen
Tjenester: Visuell identitet, grafisk design, SoMe,
Hadelandskonferansen 2018

Foto: BT Stokke

Hadelandskonferansen program
Hadelandskonferansen program
Hadelandskonferansen flyer
Hadelandskonferansen adgangskort
Hadelandskonferansen 2018
Hadelandskonferansen facebookarrangement