Ski-NM Lygna 2019

Vi er så glade for få ta del i årets happening på Hadeland!

Ski-NM 2019 blir en stor folkefest på Hadeland! Arrangementet finner sted på Lygna skisenter 28.–31. mars 2019, og der vil du møte både lokale og nasjonale langrennsstjerner! Med en gjennomført visuell profil fremstår arrangementet ensartet og profesjonelt.

Kunde Lygna Arrangement
Webside: lygna2019.no
Tjenester: Logo & profil, trykksaker og profilering
NM2019_logo

Den offisielle logoen beståer av to elementer; et enkelt kvadrat med arrangementsnavnet og et ikon bestående av streker hvor du kanskje kan se bokstavene NM. Elementene kan brukes sammen eller hver for seg, tilpasset kanalen den skal brukes i. Som tilleggselement har vi fargede streker på vei ut av flatene, som er inspirert av ski, skiløyper, fart og lek.

Gjennomgående for den visuelle profilen for Ski NM 2019 Lygna Hadeland er at man har mer eller mindre frie tøyler med tanke på sammensetning av de ulike elementene; logo, streker, farger og typografi.

Visjonen med en slik tilnærming, er at den konseptuelle ideen der vi verdsetter lek og dynamiske sammensetning av elementer, er med på å få frem energi i det visuelle uttrykket!

Ski NM lygna 2017 fonterNM2019_flyerNM2019_folderNM2019_presentasjonNM2019_postaliaNM2019_rollupsNM20191_flaske_buffNM2019_klistremerkeNM2019_skilt