Bupa

Bupa tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innen rus og psykiatri. Bedriften har høy kompetanse og lang erfaring fra somatiske og psykiatriske sengeposter, privat helse og omsorg, boligtjenester, samt PU-tjenester fra flere kommuner. De har fått en informativ og brukervennlig webside som også fungerer godt på mobil.

Kunde Bupa
Webside: bupa.no