Gran kommune

Gran er en kommune i Innlandet fylke, og utgjør den nordligste delen av Hadeland. Området er kjent allerede fra middelalderen, med sine nydelige Søsterkirker, Norges eldste gjestgiveri og flotte kulturlandskap. Gran er en inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende kommune.

Gran kommunes våpen henspeiler til Søsterkirkene på Granavollen og ble godkjent ved kgl. re. 11. desember 1987. Våpenet ble tegnet av Kari Ruud Flem.

Gran kommunes logo og profil har blitt fornyet, for å få en helhetlig visuell identitet på alle plattformer. Våpenskjoldet er som før, mens resten av profilen er ny og tilpasset et mer digitalt samfunn. De har fått ny designmanual og maler, slik at profilen skal være enkel å bruke og ivareta for de ansatte i kommunen.

Vi takker for oppdraget og jøtt bra samarbeid!

Kunde Gran kommune
Webside: kommune.no
Illustrasjon
Gran kommune fonter og farger
PPT-mal
Annonser
Illustrasjoner
Gran kommune Jøtt bra skrivi-logo

«Vi er kjempefornøyd med vår nye grafiske profil. Den er moderne, god å lese på skjerm og de nye illustrasjonene gir et godt inntrykk av hvordan Gran er – som urban landsbygd med levende grender, sentrumsområder og et rikt kulturlandskap.

Kine Therese Vik-Erstad, Gran kommune