Gran kommune logo liggende

Gran kommune

Gran er en kommune i Innlandet fylke, og utgjør den nordligste delen av Hadeland. Området er kjent allerede fra middelalderen, med sine nydelige Søsterkirker, Norges eldste gjestgiveri og flotte kulturlandskap. Gran er en inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende kommune.

Gran kommunes våpen henspeiler til Søsterkirkene på Granavollen og ble godkjent ved kgl. re. 11. desember 1987. Våpenet ble tegnet av Kari Ruud Flem.

Gran kommunes logo og profil har blitt fornyet, for å få en helhetlig visuell identitet på alle plattformer. Våpenskjoldet er som før, mens resten av profilen er ny og tilpasset et mer digitalt samfunn. De har fått ny designmanual og maler, slik at profilen skal være enkel å bruke og ivareta for de ansatte i kommunen.

Vi takker for oppdraget og jøtt bra samarbeid!

Bupa

Bupa tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innen rus og psykiatri. Bedriften har høy kompetanse og lang erfaring fra somatiske og psykiatriske sengeposter, privat helse og omsorg, boligtjenester, samt PU-tjenester fra flere kommuner. De har fått en informativ og brukervennlig webside som også fungerer godt på mobil.

Røysumtunet

Røysumtunet – en nytenkende, modig og raus bedrift. Røysumtunet har over 50 års erfaring og tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, bo og bistand og psykisk helse. Bedriften har 215 ansatte og sysselsetter 70 personer på timebasis. De har kunnskap og hjerte for sitt arbeid som er nøkkelen for å lykkes.

En bruker av Røysumtunet sier så fint:
«På Røysumtunet får du tunge og triste dager fort til å virke som ein fest. Røysumtunet legg vekt på økt trivsel, velvere og meistring i kvardagen. Som eg alltid seier: Når eg er heime savner eg «tunet» Når eg er på «Tunet» tenker eg på dei heima.»

Heldige oss, som får lov å jobbe sammen med denne flotte gjengen!

Varig Forsikring websider

Brannkassene stiftet i sin tid selskapet som nå heter Gjensidige. De aller fleste Brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige, og i dag er det 15 selvstendige brannkasser igjen i Norge. 14 av disse har nå endret navn til Varig Forsikring, men samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før. Vi har laget websider til dem der fokuset har vært på brukervennlighet, personlighet, og synlighet. De har mulighet til å administrere sidene sine selv, og kan enkelt legge til/bytte ut innhold.

Fotograf BT Stokke

Fotograf B.T. Stokke er en meget dyktig og anerkjent fotograf som holder til i Gran sentrum på Hadeland. Vi har fått oppdraget med å designe og utvikle hans nye webside. Vi har hatt et godt samarbeid der resultatet er en brukervennlig webside der fotografiene er i fokus, og vises optimalt både på pc, nettbrett og smarttelefon.

Varig logo

Varig Forsikring

Brannkassene stiftet i sin tid selskapet som nå heter Gjensidige. De aller fleste Brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige, og i dag er det 14 selvstendige brannkasser igjen i Norge.
Disse 14 har nå endret navn til Varig forsikring, men samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før.
Deres strategi er å være tilstede med god bemanning og høy servicegrad, selvsagt i kombinasjon med de beste digitale løsninger.
Vi var med på hele prosessen, fra å velge navn til ferdig logo og full visuell profil.

Opshal Begravelsesbyrå webside mac

Opsahl Begravelsesbyrå

Opsahl Begravelsesbyrå ble startet i 1990 av Nils Einar Opsahl. I dag har bedriften fire ansatte. Der blir du møtt med medmenneskelighet og respekt, og de legger stor vekt på å skape tillit i en tung situasjon.

De ønsket en moderne, brukervennlig og personlig webside der det er enkelt for kundene å finne frem. De kan selv drifte og oppdatere siden.

Alarm og service iphone forside alarm og service

Alarm og service

Alarm og service ble etablert i 2009. De har stor faglig kompetanse på varmepumper, kameraovervåkning og alarmsystemer. Vi har oppdatert logoen deres, samt stått for design og utvikling av ny webside.

Kameo messevegg

Kameo

Kameo er et nytt tilskudd i Tint-porteføljen. De startet opp i 2014, og har kontorer i Oslo og Stockholm. Kameo tilbyr lånebasert crowdfunding til bedrifter og eiendomsprosjekter, der du kan være med å investere.

Vi har oppdatert profilen deres, samt laget messemateriell og annonser.