Gran kommune logo liggende

Gran kommune

Gran er en kommune i Innlandet fylke, og utgjør den nordligste delen av Hadeland. Området er kjent allerede fra middelalderen, med sine nydelige Søsterkirker, Norges eldste gjestgiveri og flotte kulturlandskap. Gran er en inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende kommune.

Gran kommunes våpen henspeiler til Søsterkirkene på Granavollen og ble godkjent ved kgl. re. 11. desember 1987. Våpenet ble tegnet av Kari Ruud Flem.

Gran kommunes logo og profil har blitt fornyet, for å få en helhetlig visuell identitet på alle plattformer. Våpenskjoldet er som før, mens resten av profilen er ny og tilpasset et mer digitalt samfunn. De har fått ny designmanual og maler, slik at profilen skal være enkel å bruke og ivareta for de ansatte i kommunen.

Vi takker for oppdraget og jøtt bra samarbeid!

Bupa

Bupa tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innen rus og psykiatri. Bedriften har høy kompetanse og lang erfaring fra somatiske og psykiatriske sengeposter, privat helse og omsorg, boligtjenester, samt PU-tjenester fra flere kommuner. De har fått en informativ og brukervennlig webside som også fungerer godt på mobil.

Røysumtunet

Røysumtunet – en nytenkende, modig og raus bedrift. Røysumtunet har over 50 års erfaring og tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, bo og bistand og psykisk helse. Bedriften har 215 ansatte og sysselsetter 70 personer på timebasis. De har kunnskap og hjerte for sitt arbeid som er nøkkelen for å lykkes.

En bruker av Røysumtunet sier så fint:
«På Røysumtunet får du tunge og triste dager fort til å virke som ein fest. Røysumtunet legg vekt på økt trivsel, velvere og meistring i kvardagen. Som eg alltid seier: Når eg er heime savner eg «tunet» Når eg er på «Tunet» tenker eg på dei heima.»

Heldige oss, som får lov å jobbe sammen med denne flotte gjengen!

Hadelandskonferansen 2019

Hadelandskonferansen arrangeres hvert år, og har vært en stor suksess helt siden oppstarten i 2011. Konferansen skal både inspirere og fungere som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

Vi har stått for konferansens visuelle identitet. Det er viktig for oss at de visuelle elementene som benyttes står godt til hverandre slik at Hadelandskonferansens identitet forblir intakt. Dette gjelder alt fra logo, fargepalett, illustrasjoner, profilmateriell for ulike plattformer, til scenedekor.

Varig Forsikring websider

Brannkassene stiftet i sin tid selskapet som nå heter Gjensidige. De aller fleste Brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige, og i dag er det 15 selvstendige brannkasser igjen i Norge. 14 av disse har nå endret navn til Varig Forsikring, men samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før. Vi har laget websider til dem der fokuset har vært på brukervennlighet, personlighet, og synlighet. De har mulighet til å administrere sidene sine selv, og kan enkelt legge til/bytte ut innhold.

NM2019_flyer

Ski-NM Lygna 2019

Ski-NM 2019 blir en stor folkefest på Hadeland! Arrangementet finner sted på Lygna skisenter 28.–31. mars 2019, og der vil du møte både lokale og nasjonale langrennsstjerner! Med en gjennomført visuell profil fremstår arrangementet ensartet og profesjonelt.

Hadelandskonferansen adgangskort

Hadelandskonferansen

Hadelandskonferansen arrangeres hvert år, og har vært en stor suksess helt siden oppstarten i 2011. Konferansen skal både inspirere og fungere som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

Vi har stått for konferansens visuelle identitet. Her var det viktig for oss at alle de visuelle elementene som skulle benyttes sto godt til hverandre slik at Hadelandskonferansens identitet forble intakt. Dette gjaldt alt fra logo, fargepalett, illustrasjoner, profilmateriell for ulike plattformer, til scenedekor og blomster.

Varig logo

Varig Forsikring

Brannkassene stiftet i sin tid selskapet som nå heter Gjensidige. De aller fleste Brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige, og i dag er det 14 selvstendige brannkasser igjen i Norge.
Disse 14 har nå endret navn til Varig forsikring, men samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før.
Deres strategi er å være tilstede med god bemanning og høy servicegrad, selvsagt i kombinasjon med de beste digitale løsninger.
Vi var med på hele prosessen, fra å velge navn til ferdig logo og full visuell profil.

Ny bolig hadeland logo

Ny Bolig Hadeland

Ny Bolig Hadeland er et nytt boligbyggerselskap som holder til i hjertet av Gran. Selskapet er eid av to kjekke handymenn, Hans Morten Sørlie og Øisten Lysenstøen, som begge har lang erfaring innen boligbygging.
Ny Bolig Hadeland tilbyr tjenester som salg av fler- og eneboliger. De tar seg av prosjektering, tegninger og søknader mm. I tillegg er de behjelpelige med å finne riktig tomt til drømmehuset – eller riktig hus til drømmetomten.

Ski NM lygna 2017 flyer

Ski NM Lygna 2017

– Nemlig NM på ski! Arrangementet fant sted på Lygna 2.– 5. februar 2017. Det ble en folkefest med lokale helter, og Bjørgen og Northug var der også.
Med den visuelle profilen fremstod Ski NM 2017 som et ensartet og profesjonelt arrangement.